ESF- AMI KỶ NIỆM 30 NĂM CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA TRẺ EM

EsF- AMI kỷ niệm 30 năm Công ước về Quyền của Trẻ em

(20/02/2020 - Lượt xem: 242)

2.       Kỷ niêm 30 năm  Công ước  về Quyền của Trẻ em

http://esfforchildrensrights.com

Mời tham khảo nội dung bản Công ước về Nhân quyền của Trẻ em

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

Có thể xem bản đơn giản dùng cho độc giả  trẻ em ở đây

https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/uncrc-child-friendly-version1.pdfTin tức khác

Scroll