SÁCH MỚI XUẤT BẢN: HÌNH THÀNH CON NGƯỜI

Sách mới xuất bản: HÌNH THÀNH CON NGƯỜI

(14/04/2021 - Lượt xem: 627)

Hình ảnh các sách Montessori được chuyển ngữ  xuất bản nhân dịp kỷ niệm Montessori 150 được trưng bày trong dịp  Đại Hội Đồng Thường Niên (AGM) của Association MOntessori Internationale (AMI) vào ngày 10 tháng 4, 2021, trong đó có cuốn "Hình Thành Con Người" (bản Việt ngữ) , xuất bản của VMEF&AMI (2021).

Muốn đặt sách, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại:
contact@vami-montessori.org

Sự kiện khác

Scroll