ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CỦA VAMI

Đăng ký nhận Bản tin của VAMI

  •  Xin vui lòng theo đường dẫn sau để đăng ký nhân bản tin cập nhật của VAMI.


  • Từ tháng 5/2023, nếu bạn quan tâm đăng ký làm Hội viên Chính thức (có đóng hội phí hàng năm với những quyền lợi đặc biệt chỉ dành riêng cho hội viên đóng phí (năm nay là 200 000VND), vui lòng đăng ký ở đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdlHrKSLQd6kAMKXHIfhWjgOX08vMxJu_iOqN9nqnb-oiEtw/viewform

Bạn có thể tìm hiểu về những quyền lợi của hội viên chính thức ở đây:
https://vami-montessori.org/hoi-vien/quyen-loi-hoi-vien-chinh-thuc-cua-vami-2023-25.aspx

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và chào đón mọi hôi viên mới của VAMI.

Thông tin liên quan

Scroll