TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN MONTESSORI CỦA AMI

Trở thành giáo viên Montessori của AMI

"Chúng ta phải giúp đứa trẻ tự hành động, tự theo ý của nó, tự suy nghĩ; đây là nghệ thuật của những kẻ khao khát được phục vụ cái tinh thần." (Maria Montessori, Education for a New World)


 Vì sao giáo viên Montessori nên được đào tạo qua các chương trình huấn luyện của Association Montessori Internationale (AMI)?


https://ami-global.org/training/why-take-ami-training

https://ami-global.org/training/why-take-face-face-training

Mời xem video ở đây:
https://ami-global.org/montessori/videos/ami-teacher-training

Thông tin liên quan

Scroll