GIỚI THIỆU TRANG AID TO LIFE - HỖ TRỢ CUỘC SỐNG - TRẺ 0-3 TUỔI

Giới thiệu trang Aid to Life - Hỗ Trợ Cuộc Sống - Trẻ 0-3 tuổiVietnam Montessori Education Foundation (VMEF) đã cộng tác với dự án Aid to Life do Association Montessori Internationale (AMI), Maria Montessori Institute (MMI), North American Montessori Association (NAMTA), Montessori Australia Foundation (MAF) và Montessori Children’s Foundation cùng đề xướng, để thực hiện bản Việt ngữ: Hỗ Trợ Cuộc Sống trên trang mạng http://aidtolife.org/vn

Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi ban dịch thuật thiện nguyện của VMEF với sự đóng góp của các bạn: BS.Nguyễn Lệ Bình, Trần Thy Lâm, Hạ Đình Chi Lê, Phạm thị Hà, TrầnThị Minh Trang  là các học viên tốt nghiệp khóa huấn luyện Nhập môn Montessori đầu tiên, 2013, tại Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, Sài Gòn, dưới sự hướng dẫn của Nghiêm Phương Mai.

Một giáo dục đúng đắn, hiệu quả cho trẻ thơ , ít nhất từ khi sinh ra cho đến năm 6 tuổi, là nền tảng thiết yếu và thiết thực cho một xã hội hòa bình, công bằng và nhân ái và một đất nước cường thịnh và bền vững trong thời đại hội nhập toàn cầu. Chúng tôi mong rằng nguồn tài liệu này sẽ cung cấp một nguồn thông tin tốt và cơ bản để tham khảo và nhất là thực hành ứng dụng vào công việc nuôi dạy trẻ thơ hàng ngày của các phụ huynh, gia đình, người công tác nuôi dạy trẻ, giới sư phạm mầm non hay giáo dục nói chung tại Việt Nam.

Xin vui lòng giới thiệu , phổ biến rộng rãi và kính mời truy cập trang http://aidtolife.org/vn
Thông tin liên quan

Scroll