Đăng Ký Hội Viên


Quý vị hội viên chuyên sâu là các học viên khoá nhập môn và giáo viên đã tham dự khoá học của AMI vui lòng đăng ký tại đây.

Các phụ huynh và nhà giáo dục quan tâm tới phương pháp tiếp cận Montessori của tổ chức AMI sẽ được cung cấp thông tin định kỳ về chương trình học cũng như các thông tin tham khảo. Vui lòng đăng ký thông tin phía dưới.

Scroll