Về VAMI

VAMI là tên viết tắt của danh xưng tiếng Anh của hội Vietnam AMI Montessori Initiative; tên tiếng Việt là Hiệp Hội Giáo Dục Montessori AMI Việt Nam.

VAMI là tổ chức phi lợi nhuận, thực hiện tôn chỉ quảng bá Đường lối Giáo Dục Montessori của bác sĩ Maria Montessori. 

VAMI ủng hộ tôn chỉ mục đích và hoạt động của  tổ chức Association Montessori Internationale (AMI)  do bác sĩ Maria Montessori chính thức thành lập và  đường lối giáo dục Montessori theo tiêu chuẩn của AMI.

VAMI mời gọi tất cả mọi người quan tâm đến giáo dục trẻ em theo đường lối Montessori tham gia đóng góp hoạt động và đăng ký làm thành viên của VAMI.

Thông tin liên quan

Scroll