ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN CHÍNH THỨC CỦA VAMI

Đăng ký Hội viên Chính thức của VAMI

  • Từ tháng 5/2023, nếu bạn quan tâm đăng ký làm Hội viên Chính thức (có đóng hội phí hàng năm với những quyền lợi đặc biệt chỉ dành riêng cho hội viên đóng phí (năm nay là 200 000VND), vui lòng đăng ký ở đây:

Bạn có thể tìm hiểu về những quyền lợi của hội viên chính thức ở đây:

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và xin chào đón mọi hôi viên mới của VAMI.

Thông tin liên quan

Scroll