ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN MONTESSORI CỦA AMI, 2024 TẠI DELFT, HÀ LAN

Đại Hội Đồng thường niên Montessori của AMI, 2024 tại Delft, Hà Lan

(01/01/2023 - Lượt xem: 2010)

12-14 April , 2024

Delft, Netherlands

https://montessori-ami.org
Đại Hội Đồng Thường Niên của AMI năm 2024 sẽ tổ chức tại thành phố Delft, Hà Lan vào ngày 12 tháng 04 đến thứ 14  tháng 04 năm 2023.

Chủ deefL :"Nurturing Minds, Sustaining Futures":

Vui lòng xem chi tiết về thông tin đăng ký  dưới đây:

https://agm.montessori-ami.org/AGM_2024
Nguồn: AMI

Xem thêm: AMI AGM 2024

Sự kiện khác

Scroll