QUYỀN LỢI HỘI VIÊN CHÍNH THỨC CỦA VAMI (2023)

Quyền lợi Hội viên Chính thức của VAMI (2023)


Nếu bạn chỉ mới đăng ký để nhận bản tin cập nhật hàng tháng của VAMI qua email, thì nay bạn có thể đăng ký là hội viên chính thức của VAMI

Hội viên chính thức của VAMI có đóng hội phí hàng năm. Niên liễn năm 2023 là 200 000 VND.
Là hội viên chính thức, ban có các quyền lợi sau đây:
- Nhận bản tin hàng tháng
- Nhận tài liệu dịch về Montessori thường xuyên hay hàng tháng - kèm trong bản tin tháng
- Nhận thông tin chuyên mục giới thiệu sách cho trẻ hoặc người lớn trong bản tin tháng
- Tham gia những buổi nói chuyện chuyên đề, các chương trình bồi dưỡng do VAMI liên kết hỗ trợ hoặc tổ chức với mức phí đặc biệt cho hội viên
- Đăng ký tham gia những dự án do VAMI thực hiện
- Mua sách do VMEF xuất bản và phát hành với giá đặc biệt cho hội viên (có chiết khấu)
- Mua sách in có giới hạn
- Giải đáp những vấn đề liên quan đến phương pháp Montessori
- Đươc đề cử/ứng cử vào HĐQT của VAMI
- Tích cực tham gia các hoạt động của VAMI
- Đóng phí thành viên hàng năm theo thông báo gia hạn hội viên của VAMI (phí hội viên 2023 là 200.000 VNĐ/người/năm)
- Thông qua đường link trên trang web VAMI

Những  yêu cầu cơ bản khi tham gia VAMI là:
- Tôn trọng các thành viên của VAMI
- Nghiêm cấm những hành vi lạm dụng, phá hoại hay chia rẻ VAMI dưới mọi hình thức
- Không bàn luận những vấn đề gây chia rẽ như chính trị, tôn giáo
- Quyết định của VAMI là quyết định cuối cùng

Thông tin liên quan

Scroll