XEM THEO TỪ KHÓA
  • 27-07-2017 .. 30-07-2017
  • Prague, Czech Republic

Đây là thông báo hội nghị bằng tiếng Anh lần thứ 28 của tổ chức Association Montessori Internationale (AMI) tại Prague - Cộng Hòa Czech vào ngày 27-30 tháng 07 năm 2017. Quý phụ huynh vui lòng vào website của chương trình để tìm hiểu và đăng ký tại www.montessoricongress2017.org

Scroll