ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN MONTESSORI CỦA AMI, 2023 TẠI DELFT, HÀ LAN

Đại Hội Đồng thường niên Montessori của AMI, 2023 tại Delft, Hà Lan

(16/02/2023 - Lượt xem: 1586)

14-16 April , 2023

Delft, Netherlands

https://montessori-ami.org
Đại Hội Đồng Thường Niên của AMI năm 2023 sẽ tổ chức tại thành phố Delft, Hà Lan vào ngày 14 tháng 04 đến thứ 16  tháng 04 năm 2023.

Vui lòng xem chi tiết về thông tin đăng ký  dưới đây:

https://agm.montessori-ami.org/AGM_2023
Nguồn: AMI

Xem thêm: AMI AGM 2021

Sự kiện khác

Scroll