ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN MONTESSORI 2022 - ONLINE

Đại Hội Đồng thường niên Montessori 2022 - Online

(30/03/2023 - Lượt xem: 512)

Friday, 8 April from 16:00 to 18:45pm CET and Saturday, 9 April from 16:00 to 18:30 pm CET

Online

https://montessori-ami.org
Đại Hội Đồng Thường Niên của AMI năm 2022 sẽ tổ chức online vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 04 và thứ Bảy ngày 9 tháng 04 năm 2022.

Vui lòng xem chi tiết ở bản tin cộng đồng ngày 30-03-2022 của VAMI

https://vami-montessori.org/xem-ban-tin/thong-tin-giao-duc-huu-ich-gui-den-cong-dong-montessori-thoi-covid-19-cap-nhat-thuong-xuyen-ngay-30-03-2022-245.aspx


Thông tin đăng ký và đường link gốc dưới đây

2021 Annual Global Meeting | Association Montessori Internationale (montessori-ami.org)


Nguồn: AMI

Xem thêm: AMI AGM 2021

Sự kiện khác

Scroll