THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM CỦA CHỦ TỊCH AMI - PHILIP O'BRIEN

Thông điệp đầu năm của Chủ tịch AMI - Philip O'Brien

(01/01/2018 - Lượt xem: 1855)

"Thẩm quyền, Kinh nghiệm, Tự tin và Lòng Cam kết là những từ khóa của năm 2018."

Nhìn lại năm 2017, tôi rất ấn tượng với mối quan tâm thực sự lớn lao đối với giáo dục. Đã có vô số ghi nhận về thành tựu to lớn trong việc đưa thêm được nhiều học sinh đến trường, và sự đầu tư đáng kể cho việc chăm sóc trẻ sớm từ thời thơ ấu, cùng sự đề cao tầm quan trọng của giáo dục như môt dòng chảy liên tục trên nhiều diễn đàn quốc tế.

Các tổ chức quốc tế chính đã cùng đồng thanh góp phần vào việc cất cao tiếng nói tích cực và dấn thân ngày càng to lớn đề xuất việc xét lại cách thức tiếp cận giáo dục. Những tiếng nói đó cộng hưởng với tiếng nói của chúng ta; bởi họ, cũng như chúng ta, nhìn nhận tầm quan trọng của thuở đầu đời của một đứa trẻ. Họ xác nhận rằng đã có nhiều trẻ em được hưởng giáo dục mầm non hơn bao giờ hết. Họ công nhận, cũng như chúng ta đã dứt khoát nhận ra, rằng hệ quả của giáo dục cần được đo đạc về mặt con người và xã hội, chứ không chỉ về mặt học tập, và rằng trẻ em phải là tuyến đầu, là tâm điểm của quá trình giáo dục, dù là trẻ sơ sinh, là đứa ấu nhi, là học sinh tiểu học, là người thiếu niên hay bạn sinh viên ở cấp giáo dục cao hơn. Và chúng ta có thể nói lên quan điểm Montessori cho mọi người nghe.

Thẩm quyền

Năng lực ảnh hưởng lên kẻ khác, nhất là vì được công nhận rằng mình có kiến thức về điều gì đó.

Kính nghiệm

Kiến thức hay kỹ năng đã thụ đắc qua một thời kỳ có trải nghiệm thực tiễn về điều gì đó, nhất là đạt được thông qua một nghề nghiệp chuyên môn.

Tự tin

Cảm nhận niềm tin rằng mình có thể tin tưởng vào hay dựa vào một kẻ hay một điều gì đó.

Lòng cam kết

Trạng thái hay phẩm chất tận tâm cho một sự nghiệp hay hoạt động.

Chúng ta có thể lên tiếng với thẩm quyền, khi ta ngày càng có được xác chứng rằng lối tiếp cận của Montessori có thể giảm nhẹ hậu quả của mức thu nhập thấp và của sự thiệt thòi kém may mắn đối với giáo dục và phát triển của trẻ em

Chúng ta có thể lên tiếng từ kinh nghiệm.
Hơn 100 năm qua, các nhà giáo của chúng ta, với sự tận tâm tuyệt vời, và thường khi tuy không có phần thưởng vật chất đáng kể, đã cung cấp những môi trường tạo ra cơ hội kích hoạt năng lực của hàng trăm ngàn trẻ em; và nay chúng ta biết rằng một lối tiếp cận theo Montessori có thể, và đã được ứng dụng thành công cho những cộng đồng kém may mắn.

Chúng ta có thể lên tiếng với sự tự tin, khi biết rằng nhu cầu đối với giáo dục theo lối Montessori đang gia tăng khắp nơi trên thế giới; rằng AMI hiện diện dưới hình thức này hay hình thức khác, trên hơn 130 quốc gia; rằng trong 7 năm vừa qua, con số các tổ chức liên kết với AMI ở mức quốc gia đã gia tăng từ 20 đến 38, từ 31 nước.

Chúng ta có thể lên tiếng từ sự cam kết tận tâm, bởi trẻ em không có cơ hội tiếp cận với một nền giáo dục có chất lượng là điều đi ngược lại lòng cam kết tận tâm của Maria Montessori đối với sự hiện thực hóa các quyền lợi của trẻ thơ. Bạo lực vẫn còn lan tràn trên thế giới ngày nay đối nghịch với lòng cam kết của bà cho một thế giới công bằng và hòa bình.

Tất cả chúng ta mang danh nghĩa Montessori trong chức năng của mình, trong các tổ chức hay các hội liên kết của mình, đã kế thừa những lời cam kết này.

Maria Montessori, xét từ bất kỳ chuẩn mực nào, vẫn là một tác nhân phi thường đem đến sự thay đổi cho xã hội trong thời đại của bà.

Và thay đổi vẫn còn là điều cần thiết. Ngày nay hơn 250 triệu trẻ em vẫn chưa được đến trường và hơn hàng triệu trẻ em đến trường nhưng không phải là nơi mà chúng có thể học hỏi, ngay cả tại những quốc gia có mức lợi tức thu nhập cao, nơi 1 trong 5 đứa trẻ ở tuổi 15 không đạt được cái gọi là năng lực cơ bản về đọc, toán và khoa học. Và 1 trong 5 đứa trẻ còn sống trong sự nghèo khó. Thế giới chúng ta nghèo đi vì thế.

Công việc của chúng ta vượt khỏi ngưỡng cửa lớp học. Chúng ta phải là những kẻ ủng hộ trẻ em một cách hiệu quả khi giúp đảm bảo cho tất cả các trẻ em có được cơ hội tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng, một nền giáo dục cho phép kiến tạo một mối cam kết lớn hơn đối với hòa bình.

Năm 2018 phải là một năm tràn trề hy vọng cho mỗi đứa trẻ, và tôi mong đợi được làm việc với tất cả các bạn để góp phần của chúng ta vào việc biến điều đó trở thành hiện thực.

Singnature Phillip.jpg

Philip D. O'Brien
Chủ tịch của AMI


New Year's Message from AMI President - Philip O'Brien

"Montessori Authority, Experience, Confidence and Commitment are our key words for 2018."

Reflecting on 2017 I am struck by how much interest has been shown in education. Acknowledgements abound of the tremendous achievement in getting more children to school, and of the significant investment in early childhood care, together with tabling the importance of the continuum of education in many international fora.

Major international organisations have joined a growing chorus of positive and engaged voices making a case for rethinking the approach to education. Those voices resonate with ours; for they, like us, recognise the importance of a child's start in life. They acknowledge that many more children have access to pre-school than ever before. They recognise, as we most emphatically do, that the outcomes of education need to be measured in human and social terms, not just in academic ones, and that children need to be front and centre in the education process, whether they are babies, toddlers, elementary school pupils, adolescents, or students in higher education. And our Montessori voices can be heard.

Authority

the power to influence others, especially because of one's recognised knowledge about something

Experience

the knowledge or skill acquired by a period of practical experience of something, especially that gained in a particular profession

Confidence

the feeling or belief that one can have faith in or rely on someone or something

Commitment

the state or quality of being dedicated to a cause or activity

We can speak with authority, as we are increasingly provided with the evidence that the Montessori approach can mitigate the effect of low income and disadvantage on children’s education and development.

We can speak from experience.
For more than 100 years, our teachers, with tremendous dedication, and often not great material reward, have provided enabling environments for hundreds of thousands of children; and we now know that a Montessori approach can be, and has been, successfully adapted to disadvantaged communities.

We can speak with confidence, in the knowledge that the demand for Montessori education is growing worldwide; that there is an AMI presence in one form or another, in over 130 countries; and that in the past 7 years, the number of our national affiliates has grown from 20 to 38, across 31 countries.

We can speak from commitment, because children not having access to a quality education flies in the face of Maria Montessori’s commitment to the realisation of child rights.The still pervasive violence of today’s world is at odds with her commitment to a just and peaceful one.

All of us who carry the name Montessori in our qualifications, our organisations or affiliations, have inherited those commitments.

Maria Montessori was by any standards a tremendous agent for social change in her time.

And change is still needed. Today over 250 million children are not in school and many millions more are in schools that are not places where children can learn, including in high-income countries, where 1 in 5 children aged 15 do not reach what is termed baseline competency in reading, math and science.  And 1 in 5 live in poverty. And our world is poorer for that.

Our work goes beyond the classrooms. We must be effective advocates for all children helping ensure that all of them have access to a quality education, one which helps build a greater commitment to peace.

2018 should be a year of hope for every child, and I look forward to working with all of you to play our part in making it so.

Singnature Phillip.jpg

Philip D. O'Brien
AMI President

Nguồn: Association Montessori Internationale, Bản Việt ngữ © 2018 Nghiêm PM

Xem thêm: new year | letter | AMI President | Thông điệp đầu năm của Chủ tịch AMI

Tin tức khác

Scroll